Doğu Karadeniz Belediyeler Birliği » MEVZUAT DUYURULARI » Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinde Değişiklik

Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinde Değişiklik

Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin bazı maddelerinde değişiklik yapan Yönetmelik, 17 Mayıs 2017 tarihli ve 30069 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/05/20170517-2.htm