Doğu Karadeniz Belediyeler Birliği » MEVZUAT DUYURULARI » Türk Dili Yılı ile İlgili Başbakanlık Genelgesi

Türk Dili Yılı ile İlgili Başbakanlık Genelgesi

2017 yılının “Dilimiz Kimliğimizdir” başlığıyla “Türk Dili Yılı” olarak ilan edilmesi nedeniyle yerel yönetimler dâhil kamu kurum ve kuruluşlarının dilimizin doğru ve yerinde kullanımı konusunda gerekli dikkat ve özeni göstermesi ve yapılacak çalışmalara katılması konusundaki 2017/9 sayılı Başbakanlık Genelgesi, 17 Mayıs 2017 tarihli ve 30069 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/05/20170517-20.pdf