Doğu Karadeniz Belediyeler Birliği » MEVZUAT DUYURULARI » Doğal Gaz İletim Faaliyeti ile İlgili 2017/8 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

Doğal Gaz İletim Faaliyeti ile İlgili 2017/8 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

Başbakanlık tarafından çıkarılan, Doğal Gaz İletim Faaliyeti ile İlgili 2017/8 Sayılı Başbakanlık Genelgesi; 16 Mayıs 2017 Tarihli ve 30068 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/05/20170516-6.pdf