Doğu Karadeniz Belediyeler Birliği » MEVZUAT DUYURULARI » Yapılandırma Kanunu Yayımlandı

Yapılandırma Kanunu Yayımlandı

Belediyelerin vergi, SGK primi ve idari para cezaları gibi borçları ile 31.03.2017 tarihinden (bu tarih dahil) önceki döneme ait Emlak Vergisi ve işyeri ve diğer şekillerde kullanılan binalara ait ÇTV hariç 6183 sayılı Kanuna göre takip edilen alacakları, isteğe bağlı hizmetler için alınan ücretler, su, atıksu ve katı atık ücreti alacaklarına yapılandırma imkanı veren 7020 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 27 Mayıs 2017 tarihli ve 30078 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/05/20170527-1.htm