Doğu Karadeniz Belediyeler Birliği » MEVZUAT DUYURULARI » Yapı Ruhsatı ve Yapı Kullanma İzin Belgesi Standart Formu Değişikliği

Yapı Ruhsatı ve Yapı Kullanma İzin Belgesi Standart Formu Değişikliği

Yapı Ruhsatı ve Yapı Kullanma İzin Belgesi Standart Formu değişikliği ile tadil edilmiş metnin TSE merkez veya il temsilciliklerinden edinilebileceğine ilişkin TS 8737 Formlar-Yapı Ruhsatı Standardı ile İlgili Tebliğ, 27 Mayıs 2017 tarihli ve 30078 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/05/20170527-14.htm