Doğu Karadeniz Belediyeler Birliği » DUYURULAR » DKBB, 2016 yılında alkışlandı

DKBB, 2016 yılında alkışlandı

dsc_0009

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) 2016 Yılı Faaliyet Raporu’nu yayınladı. Raporda Bölgesel Belediye Birlikleri ile yapılan ortak eğitim programları katılımcı sayıları da açıklandı. TBB, Bölgesel belediye birliklerinden gelen talepler neticesinde belediyelerin kurumsal gelişmelerine katkıda bulunmak amacıyla belediyelerin başkan, meclis üyesi ve personeline kişisel gelişim, belediye mevzuatı ihale mevzuatı gibi farklı konularda eğitim programları düzenlemiştir. Düzenlenen bu eğitim programlarına on yedi Belediye Birliği katılmıştır.
Birliğimizin TBB’nin düzenlediği eğitimlere göstermiş olduğu duyarlılık TBB’nin 2016 Yılı Faaliyet Raporuna yansımış olup, en çok eğitim ve katılımcı sayısı Doğu Karadeniz Belediyeler Birliğine ait olduğu görülmüştür. Birlik Genel Sekreterimiz Mehmet Şentürk, bu başarının anahtarını şöyle ifade etti. Genel Sekreterimiz Şentürk; “Birliğimizce 2016 yılında gerçekleşen eğitim faaliyetlerinin 14 tanesini Türkiye Belediyeler Birliği iş birliğinde yaptık. Bu on dört eğitimin on ikisini tek başımıza, ikisini ise Konya Belediyeler Birliği ile ortaklaşa düzenledik. Bu eğitimlere toplamda 1.677 kişi katıldı. Yayınlanan faaliyet raporu incelendiğinde TBB’nin bölgesel birliklerle 2016 yılı içerisinde kırk beş ayrı eğitim düzenlediği ve bu eğitimlere 4.658 kişinin katılmış olduğu görülecektir. Bir başka deyişle düzenlenen 45 eğitimin 14 tanesi sadece Doğu Karadeniz Belediyeler Birliği tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu da gösteriyor ki on beş birlik 31 eğitim faaliyeti gerçekleştirirken, Doğu Karadeniz Belediyeler Birliği tek başına 14 eğitim faaliyeti gerçekleştirmiştir. Bu gerek bizim gerekse üye belediyelerimizin eğitime verdiği önemin bir göstergesidir.” dedi.
Genel Sekreterimiz, “Eğitim faaliyetleri planlanırken, hizmet sunumunda en önemli faktör olan insan gücünün etkinliğini ve verimliliğini arttırmak, nitelikli personel yetiştirilmesini sağlamak ve daha ileriki görevlere hazırlamak amacı güdülmektedir. Bu itibarla hizmet içi eğitim faaliyetleri büyük önem arz etmektedir. Belediyelerimizde görev yapan personelin hizmet içi eğitim almasının sağlanması ile belediyelerimiz arasında uygulama birliği sağlanmaktadır. Eğitim faaliyetleri ile belediyelerimiz arasında, uygulamada bir bütünlük ve sistem oluşturulması hedeflenmektedir. Bu nedenle yapılacak hizmet içi eğitim faaliyetlerinin belli bir düzen ve iş birliği içerisinde yürütülmesine çalışılmaktadır. Eğitim taleplerinde göz önünde bulundurulması gereken hedefler ve ilkeler ile eğitim taleplerinin alınması, hizmet içi eğitim ihtiyacının gerekçeli olarak tespiti, yapılan eğitim taleplerinin ihtiyaçlar doğrultusunda doğru olarak değerlendirilip sonuçlandırılması sürecine yönelik iş ve işlemlerin belirlenen esaslar doğrultusunda yürütülmesi gerekmektedir. Doğu Karadeniz Belediyeler Birliği olarak bu kavramlar çerçevesinde yürütmüş olduğumuz eğitim faaliyetlerinin Türkiye Belediyeler Birliği gibi, ülkemizdeki tüm belediyelerin doğal üyesi olduğu bir kamu kurumunun faaliyet raporunda belirgin bir şekilde ön plana çıkması bizleri mutlu etmiştir. Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da hizmet içi eğitim faaliyetlerini geliştirerek ve çeşitlendirerek devam edeceğiz. Tüm eğitim faalitlerimize destek olan bölgemiz belediyelerinin başta başkanları olmak üzere tüm yetkili ve çalışanlarına teşekkür ederim. Ayrıca bu başarının asıl sahibi olan Birlik çalışma arkadaşlarıma da teşekkürü bir borç bilirim.” dedi.
13062017134101