Doğu Karadeniz Belediyeler Birliği » MEVZUAT DUYURULARI » Asansör Kontrolü Yetkili Kuruluşlar Tebliğinde Değişiklik

Asansör Kontrolü Yetkili Kuruluşlar Tebliğinde Değişiklik

Asansör Periyodik Kontrolleri İçin Yetkilendirilecek A Tipi Muayene Kuruluşlarına Dair Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, 19 Haziran 2017 tarihli ve 30101 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/06/20170619-7.htm