Doğu Karadeniz Belediyeler Birliği » MEVZUAT DUYURULARI » Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Kamu İhale Kurumu tarafından çıkarılan Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, 29 Haziran 2017 Tarihli ve 30109 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/06/20170629-7.htm