Doğu Karadeniz Belediyeler Birliği » MEVZUAT DUYURULARI » Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik

Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik

Bakanlar Kurulu tarafından çıkarılan, Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik; 29 Haziran 2017 Tarihli ve 30109 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/06/20170629-1.pdf