Doğu Karadeniz Belediyeler Birliği » MEVZUAT DUYURULARI » Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği

Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından çıkarılan, Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği; 3 Temmuz 2017 tarihli ve 30113 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/07/20170703-8.pdf