Doğu Karadeniz Belediyeler Birliği » MEVZUAT DUYURULARI » Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği

Maliye Bakanlığı(Gelir İdaresi Başkanlığı) tarafından çıkarılan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 481); 1 Temmuz 2017 tarihli ve 30111 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/07/20170701-17.htm