Doğu Karadeniz Belediyeler Birliği » MEVZUAT DUYURULARI » Kamu Sosyal Tesislerinin İşletilmesine İlişkin Tebliğ

Kamu Sosyal Tesislerinin İşletilmesine İlişkin Tebliğ

Maliye Bakanlığı tarafından çıkarılan, Kamu Sosyal Tesislerinin İşletilmesine İlişkin Tebliğ(Sayı: 2017-6); 7 Temmuz 2017 Tarihli ve 30117 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/07/20170707-13.htm