Doğu Karadeniz Belediyeler Birliği » MEVZUAT DUYURULARI » Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği

Maliye Bakanlığı tarafından çıkarılan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 482), 25 Temmuz 2017 Tarihli ve 30134 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/07/20170725-6.htm