Doğu Karadeniz Belediyeler Birliği » MEVZUAT DUYURULARI » İskân Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik

İskân Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik

İskân Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 9 Ağustos 2017 tarihli ve 30149 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/08/20170809-1.htm