Doğu Karadeniz Belediyeler Birliği » MEVZUAT DUYURULARI » Kesintileri Düzenleyen Kararda Değişiklik

Kesintileri Düzenleyen Kararda Değişiklik

Belediyelerin genel bütçe vergi gelirlerinden aldıkları paylardan yapılacak kesintileri düzenleyen 2010/238 sayılı Karar’da değişiklik yapılmasına ilişkin 2017/10704 sayılı Bakanlar Kurulu kararı, Resmi Gazete’nin 11 Ağustos 2017 tarihli ve 30151 sayılı mükerrer nüshasında yayımlandı.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/08/20170811M1-1.pdf