Doğu Karadeniz Belediyeler Birliği » MEVZUAT DUYURULARI » Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar (2017/10546 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı), 17 Ağustos 2017 tarihli ve 30157 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/08/20170817-3.pdf