Doğu Karadeniz Belediyeler Birliği » MEVZUAT DUYURULARI » Doğum Yardımı Yönetmeliğinde Değişiklik

Doğum Yardımı Yönetmeliğinde Değişiklik

Doğum Yardımı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 17 Ağustos 2017 tarihli ve 30157 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/08/20170817-23.pdf