Doğu Karadeniz Belediyeler Birliği » DUYURULAR » Stratejik Plan Dış Paydaş Toplantısı Yapıldı

Stratejik Plan Dış Paydaş Toplantısı Yapıldı

ktu_ca3b1

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Rektörü Prof. Dr. Süleyman BAYKAL, Yeni Stratejik Planlama Dönemi (2019-2023) Bilgilendirme Toplantıları Kapsamında Trabzon’daki kurum ve kuruluşların yöneticilerinin katılımıyla KTÜ Sahil Tesislerinde 17 Ağustos 2017 tarihinde toplantı düzenledi.

Toplantıya katılan Birlik Genel Sekreterimiz Mehmet Şentürk; “Birliğimiz ile KTÜ işbirliğinde yürüttüğümüz eğitimlerimizde amacımız yerel yönetimlerin güçlendirilmesi, demokratik ve çağdaş yerel yönetim anlayışının geliştirilmesi ve benimsetilmesi, kuruluşlar arasında bilgi ve deneyimlerin paylaşılması, ileriye dönük çalışmaların arttırılmasıdır. Karşılıklı olarak gerçekleştirdiğimiz eğitimlerimizde katılımcı sayılarımız, verimlilik ve sürdürülebilirlik ile bu amacımıza ulaştığımızı görüyoruz. Bugün burada düzenlenen toplantı, önümüzde ki beş yıl içerisinde daha büyük işler çıkarılacağının kanıtıdır. Üniversitemiz ile yapacağımız çalışmalarda birlikte olmaktan onur duyacağız” dedi.

ktu_18da1

Toplantıda Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Rektörü Prof. Dr. Süleyman Baykal, YÖK Raporu’nun yanı sıra son 2 yıldır Kalkınma Bakanlığı ile birlikte yürüttükleri çalışmalar neticesinde KTÜ’nün Kalkınma Bakanlığı tarafından üniversiteler için hazırlanan yeni stratejik plan rehberi için pilot üniversite seçildiğini belirtti. KTÜ’nün özellikle son 4 yıl içerisinde kurumsallaşma adına atmış olduğu adımların karşılık bulduğunu belirten Baykal “Üniversitemizin 2019 ile 2023 yılları arasını kapsayacak yeni 5 yıllık planlama dönemini konu alan bilgilendirme toplantısında bir araya geldik. Gerek dünyada gerekse ülkemizde ekonomik, siyasal, sosyal, teknolojik ve bilimsel alanlarda gelişmeler yaşanmaktadır. Bu gelişmeler kamu yönetimini de etkilemekte ve hizmet sunduğumuz paydaşlarımızın farklı taleplerinin doğmasına neden olmaktadır. Talepleri karşılayabilmek, kalite odaklı büyüyebilmek, rekabet edebilmek ve bunu sürdürebilmek için Stratejik Yönetim Anlayışı ve Stratejik Planlama önem arz etmektedir. Üniversitemizde de hedeflerimize ulaşabilmek için stratejiler belirlemek, geliştirmek, uygulamak ve sonuçlarını değerlendirmek amacıyla stratejik yönetim süreci benimsemiştir. Bu süreç, stratejik plan doğrultusunda yürütülmektedir. Özellikle son 4 yıl içerisinde kurumsallaşma adına atmış olduğumuz adımlar ve stratejik planlama konusundaki çalışmalarımız gerek Kalkınma Bakanlığı gerekse YÖK Kalite Kurulu Dış Değerlendirme Sürecinde karşılık bulmuştur” dedi.
Baykal, konuşmasında yeni stratejik plan çalışmalarının yaklaşık 10 ay süreceğine işaret ederek şunları söyledi: “Yeni stratejik plan çalışmalarımız yaklaşık 10 ay sürecektir. Bu 10 aylık süreç içerisinde komisyonlarımız, siz değerli paydaşlarımıza yönelik saha ziyaretleri gerçekleştirecektir. Zaman zaman da küçük gruplar halinde toplantılar yapılarak değerli görüş ve önerileriniz tespit edilecektir. Daha önce olduğu gibi bu yeni plan döneminde de katılımcılığı son derece önemsiyoruz. Yeni 2019-2023 Stratejik Plan Dönemi ile de kurumsal kapasitemizi tekrar gözden geçireceğiz, mevcut durumumuz ile geleceği daha sağlıklı planlayacağız. Faaliyetlerimizi sürekli izleyeceğiz. Plan ve Bütçe bağlantısını daha etkin hale getireceğiz. Birimlerimiz ve hizmetlerimiz arasındaki koordinasyonu güçlendireceğiz. Gerek kurum içi gerekse kurum dışı katılımcı yönetim anlayışımızı geliştirerek sürdüreceğiz. Şeffaf ve hesap verebilir olmaya devam edeceğiz. Bundan önceki çalışmalarımızdan dolayı; Kalkınma Bakanlığı tarafından Pilot Üniversite seçilmiş olmamız, YÖK Kalite Kurulu raporlarında bu çalışmalara atıf yapılarak memnuniyet ifade edilmesi, bizleri yeni planlama döneminde daha da teşvik etmiştir. Sürekli iyileştirme yaklaşımı içerisinde siz değerli paydaşlarımızın da katkıları ile KTÜ, daha da yükselecek ve yükselttiği hedeflerine daha kolay ulaşacaktır” dedi.