Doğu Karadeniz Belediyeler Birliği » MEVZUAT DUYURULARI » Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliğinde Değişiklik

Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliğinde Değişiklik

Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 18 Ağustos 2017 tarihli ve 30158 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/08/20170818-2.htm