Doğu Karadeniz Belediyeler Birliği » MEVZUAT DUYURULARI » Yurtiçinde İşe Yerleştirme Hizmetleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik

Yurtiçinde İşe Yerleştirme Hizmetleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik

Yurtiçinde İşe Yerleştirme Hizmetleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 18 Ağustos 2017 tarihli ve 30158 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/08/20170818-3.htm