Doğu Karadeniz Belediyeler Birliği » MEVZUAT DUYURULARI » Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 71)

Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 71)

Maliye Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından çıkarılan Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 71), 18 Ağustos 2017 tarihli ve 30158 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/08/20170818-7.htm