Doğu Karadeniz Belediyeler Birliği » DUYURULAR » Kesintiler Yeniden Düzenlendi

Kesintiler Yeniden Düzenlendi

0137847001502714224

Belediyelerin kamuya olan borçları, genel bütçe vergi gelirlerinden aldıkları paylardan kesilmek suretiyle tahsil edilmekte, kesinti esasları ise 2010/238 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenmektedir.
Söz konusu kararda 2016/9491 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile değişiklik yapılarak belediyelerin genel bütçe vergi gelirleri payından kesilecek borçlar arasına 6736 sayılı Kanunla yapılandırılan borçlar da dâhil edilmiş ve borcu olan belediyeler için kesinti oranı % 50’ye çıkarılmıştı.
Resmi Gazete’nin 6 Ağustos 2017 tarihli ve 30146 sayılı nüshasında yayımlanan 2017/10542 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 7020 sayılı Kanunla yapılandırılan borçlar da belediyelere genel bütçe gelirlerinden ödenecek paylardan kesilmek üzere düzenleme yapılmış, bu kararla yapılandırma yapmış olan belediyeler için kesinti oranı % 50’ye çıkmıştır.
Ancak Resmi Gazete’nin 11 Ağustos 2017 tarihli Mükerrer nüshasında yayımlanan 2017/10704 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile bu kez kesinti oranları düşürülmüştür.

Borç Durumuna Göre Kesinti Oranları Tablosu