Doğu Karadeniz Belediyeler Birliği » MEVZUAT DUYURULARI » Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik

Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik

Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 24 Ağustos 2017 tarihli ve 30164 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/08/20170824-12.htm