Doğu Karadeniz Belediyeler Birliği » MEVZUAT DUYURULARI » 8/1/2002 Tarihli ve 4736 Sayılı Kanun’un 1’inci Maddesinin Birinci Fıkrası Hükmünden Muaf Tutulacakların Tespitine Dair 28/1/2002 Tarihli ve 2002/3654 Sayılı Kararnamenin Eki Kararda Değişiklik

8/1/2002 Tarihli ve 4736 Sayılı Kanun’un 1’inci Maddesinin Birinci Fıkrası Hükmünden Muaf Tutulacakların Tespitine Dair 28/1/2002 Tarihli ve 2002/3654 Sayılı Kararnamenin Eki Kararda Değişiklik

Bakanlar Kurulu’nun, 8/1/2002 Tarihli ve 4736 Sayılı Kanunun 1’inci Maddesinin Birinci Fıkrası Hükmünden Muaf Tutulacakların Tespitine Dair 28/1/2002 Tarihli ve 2002/3654 Sayılı Kararnamenin Eki Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar’ı (2017/10778) 24 Ağustos 2017 tarihli ve 30164 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/08/20170824-8.pdf