Doğu Karadeniz Belediyeler Birliği » MEVZUAT DUYURULARI » Alt İşverenlik Yönetmeliğinde Değişiklik

Alt İşverenlik Yönetmeliğinde Değişiklik

Alt İşverenlik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 25 Ağustos 2017 tarihli ve 30165 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/08/20170825-1.htm