Doğu Karadeniz Belediyeler Birliği » DUYURULAR » KAYFOR 15’e davet çağrısı.

KAYFOR 15’e davet çağrısı.

Değerli bilim insanları, araştırmacılar, uzmanlar, uygulamacılar ve öğrenciler;
Sizleri 1-4 Kasım 2017 tarihlerinde Isparta’da Süleyman Demirel Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü ev sahipliğinde uluslararası olarak yapılacak olan Dijital Çağda Kamu Yönetimi ve Politikaları temalı KAYFOR 15’e (Kamu Yönetimi Forumuna) katılmaya davet ediyoruz.
Davetli konuşmacı olarak, Pro.Dr. Robin J. LEWİS, Prof.Dr. Edith BARRETT, Prof.Dr. Eric STRAUSS, Prof.Dr.Robert C. KLOOSTERMAN ve Prof.Dr. Türksel KAYA BENSGHİR gibi değerli uluslararası bilim insanları da katılacaktır.
KAYFOR 15’in temel amacı; dijital devrimin ve çağın kamu yönetimi, kamu yönetişimi, kentsel ve kamusal politikalar açısından ortaya koyduğu yeni fırsat ve olanakları keşfetmek; kamu yönetimi ve politikası disiplinlerinin ve çalışmalarının henüz ilgi alanına girmemiş ya da kısmen girmiş konularla tanışarak ve onları tartışarak yenilikçi ve daha disiplinler arası ve uluslararası bir bakışla konuları ele alabilmektir.
KAYFOR 15’in temel çabası; dijital çağın kamu (ve kent) yönetimi, ve kamu (ve kent) politikaları için ortaya koyduğu yeni fırsatları ve olanakları daha etkin kullanarak ve dijital çağ farkındalığını artırarak, alanda nitelik sıçramasının sağlanmasına katkı yapmaktır.
Kamu yönetimi disiplininin “bir önceki çağa ait” ve “demode” olduğu iddialarını aşmak için farkındalık yaratmak ve bu konudaki çabaları desteklemektir.
Kamu yönetimi ve politikası disiplinlerinin, çalışmalarının ve camialarının ilgili üst düzey Türk Kamu Bürokrasisi ve ilgili sektörlerle daha verimli bir şekilde etkileşim ve paylaşımda bulunabilecekleri bir ortam yaratmaktır.
Ayrıntılı bilgi:http://sempozyum.sdu.edu.tr/kayfor15/tr/amac.html