Doğu Karadeniz Belediyeler Birliği » MEVZUAT DUYURULARI » Maden Yönetmeliği Resmi Gazete’de yayımlandı

Maden Yönetmeliği Resmi Gazete’de yayımlandı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından çıkarılan Maden Yönetmeliği, 21 Eylül 2017 tarihli ve 30187 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/09/20170921.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/09/20170921.htm