Doğu Karadeniz Belediyeler Birliği » MEVZUAT DUYURULARI » Maden Sahaları İhale Yönetmeliği Resmi Gazete’de yayımlandı

Maden Sahaları İhale Yönetmeliği Resmi Gazete’de yayımlandı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından çıkarılan Maden Sahaları İhale Yönetmeliği, 21 Eylül 2017 tarihli ve 30187 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/09/20170921-2.htm