Doğu Karadeniz Belediyeler Birliği » MEVZUAT DUYURULARI » Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde Değişiklik

Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde Değişiklik

Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 30 Eylül 2017 tarihli ve 30196 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/09/20170930-11.htm