Doğu Karadeniz Belediyeler Birliği » MEVZUAT DUYURULARI » e-Yazışma Projesi İle İlgili Başbakanlık Genelgesi

e-Yazışma Projesi İle İlgili Başbakanlık Genelgesi

e-Yazışma Projesi ile İlgili 2017/21 Sayılı Başbakanlık Genelgesi, 14 Ekim 2017 tarihli ve 30210 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/10/20171014-11.pdf