Doğu Karadeniz Belediyeler Birliği » MEVZUAT DUYURULARI » Korunan Alanların Tespit, Tescil ve Onayı Yönetmeliğinde Değişiklik

Korunan Alanların Tespit, Tescil ve Onayı Yönetmeliğinde Değişiklik

Korunan Alanların Tespit, Tescil ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 27 Ekim 2017 tarihli ve 30223 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/10/20171027-2.htm