Doğu Karadeniz Belediyeler Birliği » MEVZUAT DUYURULARI » Zemin ve Temel Etüdü Uygulama Esasları ve Rapor Formatına Dair Tebliğ

Zemin ve Temel Etüdü Uygulama Esasları ve Rapor Formatına Dair Tebliğ

Zemin ve Temel Etüdü Uygulama Esasları ve Rapor Formatına Dair Tebliğ, 9 Mart 2019 tarihli ve 30709 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/03/20190309-5.htm