Doğu Karadeniz Belediyeler Birliği » MEVZUAT DUYURULARI » Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 16 Mart 2019 tarihli ve 30716 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/03/20190316-8.htm