Doğu Karadeniz Belediyeler Birliği » MEVZUAT DUYURULARI » Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapıldı.

Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapıldı.

Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 15 Mart 2018 tarihli ve 30361 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/03/20180315-15.pdf