Doğu Karadeniz Belediyeler Birliği » MEVZUAT DUYURULARI » Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik Yayımlandı

Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik Yayımlandı

Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik, 5 Haziran 2018 tarihli ve 30442 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/06/20180605-9.htm