Doğu Karadeniz Belediyeler Birliği » MEVZUAT DUYURULARI » Hayvan Hastaneleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Hayvan Hastaneleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Hayvan Hastaneleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 08/07/2019 tarihli ve 30825 sayılı Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/07/20190708M1-29.htm