Doğu Karadeniz Belediyeler Birliği » HABERLER » 2012 Yılı OLağan 2. Meclis Toplantımız Yapıldı…

2012 Yılı OLağan 2. Meclis Toplantımız Yapıldı…

dsc_0022

Birlik Meclis Toplantımız Yapıldı.
5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanununun 11. maddesi ve Birlik Tüzüğünün 13. maddesi gereğince, Birliğimiz 2012 Yılı İkinci Olağan Meclis Toplantısı 27.11.2012 Çarşamba günü Trabzon’da yapıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasından sonra, Birlik Meclis 1. Başkan Vekili ve Rize Belediye Başkanı Halil BAKIRCI, Genel Sekreter Mehmet ŞENTÜRK, Meclis Katibi Cumapazarı Belediye Başkanı Ahmet SARAL ve Meclis Yedek Katibi Derecik Belediye Başkanı Ali ULUSOY divandaki yerlerini aldı.

Toplantıda öncelikle gündemin ilk sırasında yer alan “2013 Yılı Çalışma Programı” nın Genel Sekreter Mehmet ŞENTÜRK tarafından okunmasından sonra yapılan oylamada, çalışma programı oybirliği ile kabul edildi. 2013 yılı çalışma programında beş ana hedef belirlendi. Bunlar; Birliğin kurumsal kapasitesini güçlendirmek; Birlik ve Mahalli İdareler arasındaki iletişim ve işbirliğini daha da geliştirmek; Üye belediyelerin kapasitelerini güçlendirmek; Mevzuat çalışmalarına destek vermek ve Doğu Karadeniz Bölgesinin ve Üyelerimizin tanıtımını sağlamak” olarak sıralandı.

Daha sonra gündemin ikinci sırasında yer alan “2013 Mali Yılı Birlik Bütçesi” görüşülerek oybirliği ile kabul edildi. Kabul edilen karara göre 2013 yılı bütçesi 1.485.000,00.-TL gelir ve gider olarak denk bir bütçe öngörüldü.
Gündemin üçüncü sırasında bulunan “2013 Yılı İşçi Vizeleri” konusu görüşülerek karara bağlandı.
Daha sonra gündemin dördüncü sırasında “ İhale Dokümanı Satış Bedeli Belirlenmesi” konusu oybirliği ile kabul edildi.

Gündemin beşinci sırasında “Plan ve Bütçe Komisyonu” seçimi gerçekleştirildi. Yapılan Plan ve Bütçe Komisyonu seçimi sonucunda; Çarşıbaşı Belediye Başkanı Coşkun YILMAZ, Kendirli Belediye Başkanı Salih UZUN ve Yeşilyalı Belediye Başkanı Hüseyin FİDAN Plan ve Bütçe Komisyonu üyeliklerine seçildi.
Gündemin son maddesi Tüzük Değişikliği konusu görüşülerek karara bağlandı. Tüzük değişikliğinde Birliğin giderlerinin sayıldığı 29. Maddesi (j) bendi “j- Diğer Giderler.” hükmü tüzükten çıkarıldı.
Dilek ve temennilerden sonra Birlik Meclis Toplantısı sona erdi.

dsc_0022

dsc_0034_1

dsc_0085