Doğu Karadeniz Belediyeler Birliği » HABERLER » 30 Mart Sonrası İlk Meclis Toplantımız Yapıldı…

30 Mart Sonrası İlk Meclis Toplantımız Yapıldı…

DSC_0045

5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanununun 10. maddesi ve Birlik Tüzüğünün 11. maddesi gereğince, Birliğimizin 30 Mart 2014 Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonrası ilk meclis toplantısının, 30 Mayıs 2014 Cuma günü Akçaabat Erol Günaydın Kültür Merkezi Konferans Salonunda yapıldı.

1- Açılış ve Yoklama.

2- Geçici Başkanlık Divanının Oluşumu.

3- Birlik Başkanlık Divanı ve Encümen Üyelerinin Seçimi.

4- Seçilen Başkanlık Divanının Davet Edilmesi.

5- 2013 yılı Faaliyet Raporunun Görüşülmesi.

6- 2013 Yılı Kesin Hesabının Görüşülmesi.

7- Üyelik Başvurularının, Üyelikten Ayrılma ve Tüzük Değişikliğinin Görüşülmesi.

8- Norm Kadro İlke ve Standartlarına Göre Memur ve İşçi Kadrolarının Belirlenmesi.

9- Birlik Teşkilat Şemasının belirlenmesi.

10- Dilek ve Temenniler.

Şeklinde oluşan gündem maddeleri sırasıyla görülerek karara bağlandı.

Meclis toplantısında yapılan seçimler sonucu;

Birlik Başkanlığına Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Orhan Fevzi GÜMRÜKÇÜOĞLU;

Birlik Meclis 1. Başkan Vekilliğine Rize Belediye Başkanı Prof. Dr. Reşat KASAP;

Birlik Meclis 2. Başkan Vekilliğine Bayburt Belediye Başkanı Mete MEMİŞ;

Meclis Kâtipliklerine Düzköy Belediye Başkanı Abidin ÇELİK ile Şalpazarı Belediye Başkanı Refik KURUKIZ;

Yedek Kâtipliğe Ören Belediye Başkanı Habip USTA ile Aydındere Belediye Başkanı Nuri DEMİR;

Birlik Encümen Üyeliklerine Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan ÇİMEN, Akçaabat Belediye Başkanı Şefik TÜRKMEN; Araklı Belediye Başkanı Recep ÇEBİ Ardeşen Belediye Başkanı Hakan GÜLTEKİN; Arhavi Belediye Başkanı Coşkun HEKİMOĞLU; Çarşıbaşı Belediye Başkanı Coşkun YILMAZ ve Görele Belediye Başkanı Tolga ERENER; seçildi.

Yapılan seçimlerden sonra gündem maddeleri sırasıyla görüşülerek;

Doğu Karadeniz Belediyeler Birliğinin 2013 yılı faaliyet raporu ve kesin hesabı okunarak oybirliği ile kabul edildi.

Ortahisar ve Doğankent belediyelerinin Birliğe üyelik başvuruları kabul edildi.

Birliğin Norm Kadro İlke ve Standartlarına Göre Memur ve İşçi Kadroları ile teşkilat şeması belirlendi.

Plan ve bütçe komisyonu oluşturuldu.

Resmi gündem maddelerinin görüşülmesinden sonra söz alan Tonya Belediye Başkanı Osman BEŞEL, belediyelerin ana gelir kalemlerinden olan İlbank payının kişi başına düşen miktarın Büyükşehir olan illerde 30 Mart 2014 öncesine oranla, yaklaşık olarak üçtebir oranında azaldığından bahisle; belediyelerin bu mağduriyetinin giderilmesi için Doğu Karadeniz Belediyeler Birliği tarafından gerekli girişimlerin yapılması hususunun gündeme alınmasını talep etti. Talep oybirliği ile gündeme alınarak; Merkezi bütçe vergi gelirlerinden belediye paylarının arttırılması, belediye başkanlarının özlük haklarının iyileştirilmesi, belde belediye başkanlarının yeşil pasaport alma hakkına kavuşturulması, Başkanlık görevi nedeniyle sahip olunan pasaport ve silah ruhsat hakkının görevin sona ermesinden sonra da devam etmesi, konularında talep ve girişimlerde bulunmak üzere Doğu Karadeniz Belediyeler Birliği Başkanlığı tarafından Birlik Meclisinin almış olduğu bu kararın, ilgili kurum ve kuruluşlara iletilerek takip edilmesi hususu oy birliği ile kabul edildi.