Doğu Karadeniz Belediyeler Birliği » MEVZUAT DUYURULARI » 167 Sayılı Yeraltı Suları Hakkında Kanunun Geçici 3 üncü Maddesinde Öngörülen Sürenin Uzatılması Hakkında Karar

167 Sayılı Yeraltı Suları Hakkında Kanunun Geçici 3 üncü Maddesinde Öngörülen Sürenin Uzatılması Hakkında Karar

Bakanlar Kurulu tarafından alınan “167 Sayılı Yeraltı Suları Hakkında Kanunun Geçici 3 üncü Maddesinde Öngörülen Sürenin Uzatılması Hakkında Karar” 7 Mayıs 2016 Tarihli ve 29705 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/05/20160507-3.pdf