Doğu Karadeniz Belediyeler Birliği » MEVZUAT DUYURULARI » Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 336)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 374)

Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 336)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 374)

Maliye Bakanlığı tarafından çıkarılan “Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 336)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 374)” 8 Ekim 2016 Tarihli ve 29851 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/10/20161008-5.htm