Doğu Karadeniz Belediyeler Birliği » DUYURULAR » Yerel Çevre Eylem Planı Bilgilendirme Toplantısı ve Tecrübe Paylaşım Çalıştayı

Yerel Çevre Eylem Planı Bilgilendirme Toplantısı ve Tecrübe Paylaşım Çalıştayı

afiş

4 Mayıs’da Rize’de “Yerel Çevre Eylem Planı Bilgilendirme Toplantısı ve Tecrübe Paylaşım Çalıştayı” Rize İsmail Kahraman Kültür Merkezinde yapılacak. Bu toplantıya Birliğimiz üyesi belediyeler, hem de tüm Türkiye’deki merkez belediyelerinden personeller, Rize’deki ilgili STK’lar ve vatandaşların katılacağı bir paydaş toplantısının yapılması planlanmıştır.
Rize Belediye Başkanı Sayın Prof.Dr.Reşat KASAP toplantı hakkında; “Ülkemizde Trabzon, Mardin ve Aksaray İllerinde daha önce yapılmış olan Yerel Çevre Eylem Planlarının ilimizde de yapılması için Rize Belediyesi 08.02.2016 tarih ve 33 sayılı ile Belediye Meclis kararı ile Rize Yerel Çevre Eylem Planı Çalışmalarına başlamıştır. Yerel Çevre Eylem Planı, bir şehrin bütün yaşayanlarıyla beraber her türlü çevre yönetimi konusunda aktif katılımını sağlayan bir planlama sürecidir. Bu süreçte çevresel öncelikler belirlenir ve çözümler ortaya konarak uygun eylem planları hazırlanır. Halkın çevre sorunları yönetimi politikalarına ve uygulamalarına doğrudan katılabilmesi ile hazırlanan bir plandır. Bu sayede söz konusu şehre özgü çevrenin korunması ve çevresel değerleri etkileyen kalkınma konularıyla ilgili ortak önceliklerin belirlenmesi sağlanır. Mevcut çevresel sorunların yanı sıra ileride karşılaşılması muhtemel çevre sorunları için de çözüm sürecini kapsamaya yönelik hareketlerin tespit edilmesini amaçlamaktadır. Rize için çevresel sorunların belirlenmesi, ortaya konulması, çözüm yollarının oluşturulması, yaşanabilir ve sürdürülebilir yeşil kentin meydana getirilmesi amacıyla, Yerel Çevre Eylem Planı’nın hazırlanması tüm yaşayanların katıldığı ve paydaş grupların oluşturulacağı bir süreç başlamış durumdadır.

Rize Yerel Çevre Eylem Planı (YEÇEP), Rize halkının, çevre yönetimi politikalarına ve uygulamalarına katılımına olanak tanıyan bir planlama süreci olarak tasarlanmıştır. Bu süreç Rize’nin çevresel önceliklerini ve bu önceliklere en uygun eylem planın hazırlanmasını içermektedir. Bu süreçte kazanılan deneyim ve birlikte çalışma kültürü, planın yaşayan, şartlara göre dönüşen ve uygulanabilen bir plan olmasının ön koşuludur. Bu açıdan Rize’nin YEÇEP planlama sürecine üst düzey özen gösterilmektedir ve her aşamanın katılımcı bir yaklaşımla ve şeffaf bir şekilde yerine getirilmesi sağlanmaya çalışılmaktadır. Bu kapsamda, sorun tespiti ve çözüm önerilerin paylaşılacağı, saygın ve aktif bilim insanlarının yanında Yerel Çevre Eylem Planı konusunda tecrübe sahibi katılımcıların, bölge belediyeleri temsilcilerinin ve eylem planına müdahil olan tüm tarafların katılacağı etkinlik düzenlenecektir.
Düzenlenecek etkinliğin iki temel amacı vardır;
1.Yerel Çevre Eylem Planı sürecinde sürece dâhil olan tüm paydaşların birlikte çalışma kültürü konseptinin gelişmesine katkıda bulunmak ve edinilen tecrübeyi diğer bölge belediyeleri yöneticileri ile paylaşmak,
2.Yerel Çevre Eylem Planına müdahil olan tüm tarafların ve paydaşların çevresel eylem planlan konusunda politika ve prensipler üzerinde mutabakatının sağlanmasına katkıda bulunmak ve eylem planın uygulanışında toplum desteğini almaktır” diye belirtti.

afiş