Doğu Karadeniz Belediyeler Birliği » MEVZUAT DUYURULARI » Kamu Kurum Ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik

Kamu Kurum Ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından çıkarılan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik; 5 Mayıs 2017 tarihli ve 30057 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/05/20170505-14.pdf