Doğu Karadeniz Belediyeler Birliği » MEVZUAT DUYURULARI » Kamunet Ağına Bağlanma Usul ve Esasları Tebliği

Kamunet Ağına Bağlanma Usul ve Esasları Tebliği

Kamunet Ağına Bağlanma ve Kamunet Ağının Denetimine İlişkin usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ,21 Haziran 2017 tarihli ve 30103 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/06/20170621-15.htm