Doğu Karadeniz Belediyeler Birliği » MEVZUAT DUYURULARI » Sivil Hava Ulaşımına Açık Havaalanlarında Yer Alan Gayrisıhhî İşyerleri İçin İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Sivil Hava Ulaşımına Açık Havaalanlarında Yer Alan Gayrisıhhî İşyerleri İçin İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından çıkarılan Sivil Hava Ulaşımına Açık Havaalanlarında Yer Alan Gayrisıhhi İşyerleri İçin İşyeri Açma Ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik(Shy-33a)’te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 23 Haziran 2017 Tarihli ve 30105 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/06/20170623-9.htm