Doğu Karadeniz Belediyeler Birliği » MEVZUAT DUYURULARI » 8/1/2002 Tarihli ve 4736 Sayılı Kanunun 1’inci Maddesinin Birinci Fıkrası Hükmünden Muaf Tutulacakların Tespitine Dair 28/1/2002 Tarihli ve 2002/3654 Sayılı Kararnamenin Eki Kararda Değişiklik 

8/1/2002 Tarihli ve 4736 Sayılı Kanunun 1’inci Maddesinin Birinci Fıkrası Hükmünden Muaf Tutulacakların Tespitine Dair 28/1/2002 Tarihli ve 2002/3654 Sayılı Kararnamenin Eki Kararda Değişiklik 

8/1/2002 Tarihli ve 4736 Sayılı Kanunun 1’inci Maddesinin Birinci Fıkrası Hükmünden Muaf Tutulacakların Tespitine Dair 28/1/2002 Tarihli ve 2002/3654 Sayılı Kararnamenin Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 2017/10558 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı; 13 Temmuz 2017 tarihli ve 30123 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/07/20170713-2.pdf